ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ελίκης (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πτέρη

Ο οικισμός Μουρίκι προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Μετόχι Πύργου προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Μελίσσια προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Ριζόμυλος προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Γαρδενίου προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Κρόκοβα προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Ζευγολατειόν προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Μετόχι Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Μπουφονόκια προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Καλύβια Πτέρης προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

01-07-1841

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μετόχι Πύργου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μετόχι Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Γαρδενίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κρόκοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Ζευγολατειόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μπουφονόκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Καλύβια Πτέρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ζευγολατειού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζευγολατειόν από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κρόκοβα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαρδενά αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νικολέϊκα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαδέϊκα ή Πύργος Ασημάκαινας προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγολατειού

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Δαδέϊκα ή Πύργος Ασημάκαινας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βελημιτίκων

ΦΕΚ 30Β - 30/03/1917

Ο οικισμός Ζευγολατειόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελίκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελίκης

Κ. Ελίκης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 30Β - 30/03/1917

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζευγολατειού

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Γαρδενά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδενών

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Κρόκοβα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρόκοβας

ΦΕΚ 219Α - 13/10/1927

Ο οικισμός Νικολέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νικολέϊκων

ΦΕΚ 56Α - 11/04/1928

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ριζομύλου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χαλκιανιώτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελίκης

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Ο οικισμός Χαλκιανιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νικολέϊκων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ελίκης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καλαντέρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Καλαντέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv