ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μιχόϊου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μιχόϊ από την κοινότητα Πορτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μιχόϊου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μιχόϊ της κοινότητας διορθώνεται σε Μιχόϊον

Αναγνώριση του οικισμού Κάνδαλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιχόϊου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσαμαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιχόϊου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ψευτέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιχόϊου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μιχόϊον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Ψευτέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Τσαμαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv