ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βελιτσών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελίτσαις από την κοινότητα Πορτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βελιτσών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βελίτσαις στον οικισμό Άνω Βελιτσαί

Ο οικισμός Βελίτσαις της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βελιτσαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελιτσών

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βελιτσαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελιτσών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βελιτσαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Κάτω Βελιτσαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv