ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κουνινάς ή Κοινινάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουνινά ή Κοινινά από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κουνινάς ή Κοινινάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουνινά ή Κοινινά της κοινότητας διορθώνεται σε Κουνινά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κουνινάς

Κ. Κουνινάς (Αχαΐας)

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Άννα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουνινάς

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουνινάς ή Κοινινάς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πετροβούνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουνινάς

Αναγνώριση του οικισμού Πελεκίστρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουνινάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κουνινά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Πελεκίστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv