ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νησίστας Νέας Ελλάδος (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νησίστα

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άμμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίστας Νέας Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Καθαροβούνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίστας Νέας Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Σουμέσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίστας Νέας Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Περδικάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίστας Νέας Ελλάδος

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Ο οικισμός Νησίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδαυγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδαυγής

Κ. Ροδαυγής (Άρτης)

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νησίστας Νέας Ελλάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σουμέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Περδικάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Καθαροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Ροδαυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv