ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σκουληκαριάς (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκουληκαριά από το δήμο Ηρακλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κλείτσοβον προσαρτάται στην κοινότητα Σκουληκαριάς

Ο οικισμός Ρεκίστιανα προσαρτάται στην κοινότητα Σκουληκαριάς

ΦΕΚ 291Α - 26/08/1915

Ο οικισμός Κλείτσοβον ορίζεται χειμερινή έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ρεκίστιανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρείκια

Ο οικισμός Κλείτσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειδί

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σκουληκαριά στον οικισμό Κλειδί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλειδίου

Κ. Κλειδίου (Άρτης)

Ο οικισμός Σκουληκαριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουληκαριάς

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκουληκαριάς

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μελίσσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

Αναγνώριση του οικισμού Πέτρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

Αναγνώριση του οικισμού Γιαννιώτιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

Αναγνώριση του οικισμού Γαλάνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κορετσικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

19/03/1961

Ο οικισμός Μελίσσια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τσερνιάς της κοινότητας

Ο οικισμός Ρείκια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τσερνιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Ο οικισμός Κορετσικόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Περδικορράχη

14/03/1971

Ο οικισμός Τσερνιάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1974

Ο οικισμός Γιαννιώτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουληκαριάς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

Αναγνώριση του οικισμού Ακροποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Γαλάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Περδικορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv