ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τζοβίστας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τζοβίστα

Ο οικισμός Σκαμνιά προσαρτάται στην κοινότητα Τζοβίστας

Ο οικισμός Πρόγονο προσαρτάται στην κοινότητα Τζοβίστας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Τζοβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνωτή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δαφνωτής

Κ. Δαφνωτής (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τζοβίστας

Κ. Δαφνωτής (Άρτης)

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1933

Ο οικισμός Πρόγονο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχέρνας

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχέρνας

Κ. Δαφνωτής (Πρεβέζης)

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαφνωτής

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης

Κ. Δαφνωτής (Άρτης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαφνωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv