ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μελισσίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελίσσια από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πύργος Πτέρης αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Πύργος Πτέρης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βελιβενιώτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελισσίων

Αναγνώριση του οικισμού Αχούρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελισσίων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πυργάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελισσίων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μελισσίων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Ο οικισμός Βελιβενιώτικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Αχούρια της κοινότητας μετονομάζεται σε Λάκκα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Πυργάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv