ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαργαριτίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαργαρίτιον

Ο οικισμός Γερακάρι προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κίνταλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαργαριτίου

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κίνταλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοτρώνι

16/05/1928

Ο οικισμός Γερακάρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοτρώνι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μαργαριτίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα Καταβόθρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 124Α - 30/04/1952

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 11Α - 17/01/1953

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταβόθρας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καλοδίκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαργαριτίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαργαρίτιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μαργαριτίου

Ο οικισμός Καλοδίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv