ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αρπίτσης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρπίτσα

Ο οικισμός Αρίλλας προσαρτάται στην κοινότητα Αρπίτσης

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Αρπίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέρδικα

Ο οικισμός Αρίλλας της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλάρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέρδικας

Κ. Πέρδικας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρπίτσης

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πέρδικας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

16/10/1940

Ο οικισμός Κεφαλάρι της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αρίλλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέρδικας

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Καραβοστάσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέρδικας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv