ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ποροβίτσας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποροβίτσα από το δήμο Ακράτας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαλκουβίνα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γκουμέϊκα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορακιάνικα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927

Ο οικισμός Γκουμέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παραλίας Ακράτας

ΦΕΚ 78Α - 06/05/1927

Ο οικισμός Βαλκουβίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλκουβίνης

Ο οικισμός Κορακιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλκουβίνης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ποροβίτσας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ποροβίτσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποροβίτσας

ΦΕΚ 96Α - 13/06/1967

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ποροβίτσα στον οικισμό Παραλία Ποροβίτσης

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Παραλία Ποροβίτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv