ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σκούπας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκούπα

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκούπας

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκούπας

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκούπας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Φράξος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκούπας

Αναγνώριση του οικισμού Τσιαπαλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκούπας

Αναγνώριση του οικισμού Κάρδαμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκούπας

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Σκούπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυδέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρυδέας

Κ. Καρυδέας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκούπας

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης

Κ. Καρυδέας (Άρτης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης

Κ. Καρυδέας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 183Α - 02/11/1978

Ο οικισμός Καρυδέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκούπα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκούπας

Κ. Σκούπας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 183Α - 02/11/1978

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρυδέας

Κ. Σκούπας (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Τσιαπαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Κάρδαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Καρυδέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv