ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γραμμενίτσης (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γραμμενίτσα

Ο οικισμός Βλαχέρνα προσαρτάται στην κοινότητα Γραμμενίτσης

Ο οικισμός Γρίμποβον προσαρτάται στην κοινότητα Γραμμενίτσης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Χανόπουλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραμμενίτσης

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1921

Ο οικισμός Γρίμποβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γριμπόβου

ΦΕΚ 17Α - 05/02/1922

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχέρνας

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σκαμνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραμμενίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Βρυσούλες και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραμμενίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραμμενίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βλαχέρνας

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Ο οικισμός Χανόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Ο οικισμός Βρυσούλες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv