ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δεντσίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δέντσικον

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Δέντσικον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λουψίκου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δέντσικον από την κοινότητα Λουψίκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Δεντσίκου στην κοινότητα Λουψίκου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δέντσικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλαταριά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαλαταριάς

Κ. Γαλαταριάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δεντσίκου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Γαλαταριά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετομηλίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αετομηλίτσης

Κ. Αετομηλίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαλαταριάς

ΦΕΚ 327Α - 16/08/1939

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κονίτσης του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Φλωρίνης

Κ. Αετομηλίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 327Α - 16/08/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Κονίτσης του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αετομηλίτσης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 262Α - 09/11/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Κονίτσης του νομού Ιωαννίνων

Κ. Αετομηλίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 262Α - 09/11/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κονίτσης του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αετομηλίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv