ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λεσκατσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λεσκάτσι

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Οδοτμλή αποσπάται από την κοινότητα Βούρμπιανης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Ο οικισμός Οδοτμλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βούρμπιανης

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Βούρμπιανης στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Λεσκάτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασημοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασημοχωρίου

Κ. Ασημοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λεσκατσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασημοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστοροχωρίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv