ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λουψίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λούψικον

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Δέντσικον αποσπάται από την κοινότητα Δεντσίκου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Δέντσικον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεντσίκου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Δεντσίκου στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Λούψικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκόρραχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λυκορράχης

Κ. Λυκορράχης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λουψίκου

ΦΕΚ 348Α - 22/12/1976

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Λυκορράχης

ΦΕΚ 172Α - 20/06/1977

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λυκόρραχη στον οικισμό Κεφαλοχώρι

ΦΕΚ 129Α - 17/08/1978

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεφαλοχωρίου

Κ. Κεφαλοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 129Α - 17/08/1978

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λυκορράχης

17/03/1991

Ο οικισμός Λυκόρραχη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεφαλοχώρι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστοροχωρίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv