ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καντσίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάντσικον

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Μπλήσδιανη αποσπάται από την κοινότητα Μπλήσδιανης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπλήσδιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκάδα

ΦΕΚ 188Α - 25/07/1953

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκάδας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κάντσικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσοπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσοπηγής

Κ. Δροσοπηγής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καντσίκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστοροχωρίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv