ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κορτινίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορτίνιστα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κορτίνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νικάνορας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νικάνορος

Κ. Νικάνορος (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορτινίστης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νικάνορας της κοινότητας διορθώνεται σε Νικάνωρ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικάνωρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv