ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γκρισπάνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκρισπάνη

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Γκρισπάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελεύθερον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελευθέρου

Κ. Ελευθέρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκρισπάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελεύθερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv