ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κονίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κόνιτσα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Στομίου προσαρτάται στην κοινότητα Κονίτσης

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Στομίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 37Α - 13/02/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κονίτσης

Δ. Κονίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 37Α - 13/02/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κονίτσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γεωργική Σχολή και προσάρτησή του στο δήμο Κονίτσης

17/03/1991

Ο οικισμός Γεωργική Σχολή του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κόνιτσα του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυξαριά αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αηδονοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάραντος αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρματα αποσπάται από την κοινότητα Αρμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαναδιό αποσπάται από την κοινότητα Γαναδιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεύθερον αποσπάται από την κοινότητα Ελευθέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράπεζα αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιορράχη αποσπάται από την κοινότητα Ηλιορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από την κοινότητα Καβασίλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδωνιά αποσπάται από την κοινότητα Κλειδωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Κλειδωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από την κοινότητα Μαζίου Κονίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Μελισσόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Μελισσόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόλιστα αποσπάται από την κοινότητα Μολίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μολυβδοσκέπαστον αποσπάται από την κοινότητα Μολυβδοσκεπάστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήρι αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικάνωρ αποσπάται από την κοινότητα Νικάνορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάδες αποσπάται από την κοινότητα Πάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοσέλλιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοσελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνιά αποσπάται από την κοινότητα Πουρνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Αετόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Οξυά αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάδες αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πληκάτι αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούρμπιανη αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοργοπόταμος αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρσόγιαννη αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασημοχώρι αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετομηλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αετομηλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούρκα αποσπάται από την κοινότητα Φούρκας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 255Α - 26/11/2013

Η κοινότητα Καστανέας του δήμου μετονομάζεται σε κοινότητα Καστάνιανης

Εκτύπωση  Αρχείο csv