ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τούμπας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τούμπα από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γληγούρι ή Γρηγόρι αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Επτάσπιτα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γρόπας

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από την κοινότητα Γρόπας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τούμπας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γληγούρι ή Γρηγόρι της κοινότητας διορθώνεται σε Γρηγόρης

Ο οικισμός Επτάσπιτα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Επταπίττα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τούμπας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Επταπίττα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τούμπας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Γρηγόρης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρηγόρη

07/04/1951

Ο οικισμός Άνω Επταπίττα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Επταπίττα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Επταπίττα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τούμπας

ΦΕΚ 133Α - 27/05/1955

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Τούμπα στον οικισμό Μερτίδι

31/12/1960

Ο οικισμός Επταπίττα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γρηγόρη

ΦΕΚ 205Α - 25/09/1989

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μερτίδι στον οικισμό Τούμπα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv