ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λιτονιαβίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιτονιαβίστα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λιατοβιανής προσαρτάται στην κοινότητα Λιτονιαβίστης

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λιατοβιανής της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιτονιαβίστης

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Ο οικισμός Λιτονιαβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειδωνιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλειδωνιάς

Κ. Κλειδωνιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιτονιαβίστης

ΦΕΚ 158Α - 09/09/1967

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κλειδωνιά στον οικισμό Καλύβια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλειδωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv