ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σουμερού (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σουμερού από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Σουμερού της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόπυργος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσοπύργου

Κ. Μεσοπύργου (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σουμερού

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κοσμαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόμυλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

Αναγνώριση του οικισμού Βουλιαγμένον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

Αναγνώριση του οικισμού Βελανιδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

07/04/1951

Ο οικισμός Κοσμαίικα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κολτσίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

Αναγνώριση του οικισμού Αλαταριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

ΦΕΚ 45Α - 16/04/1984

Ο οικισμός Αλαταριά της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσούλα

Ο οικισμός Κολτσίδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλωνάκι

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κανάλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Αλωνάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Βουλιαγμένον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Μεσόπυργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv