ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τραπέζης ή Νέων Βουρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τράπεζα ή Νέα Βούρα από το δήμο Βουρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Βουρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τραπέζης ή Νέων Βουρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τράπεζα ή Νέα Βούρα της κοινότητας διορθώνεται σε Τράπεζα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τραπέζης

Κ. Τραπέζης (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τραπέζης ή Νέων Βουρών

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Τραπέζης και προσάρτησή του στην κοινότητα Τραπέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Τραπέζης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Τράπεζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv