ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γκουβερίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκουβέριον

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Γκουβέριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Φαράγγι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φαραγγίου

Κ. Φαραγγίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκουβερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv