ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δελβινακίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δελβινάκιον

ΦΕΚ 129Α - 15/06/1949

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Δελβινακίου

Δ. Δελβινακίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 129Α - 15/06/1949

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Δελβινακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αργυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βήσσανη αποσπάται από την κοινότητα Βήσσανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανή αποσπάται από την κοινότητα Καστανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κτισμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτίσματα αποσπάται από την κοινότητα Κτισμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα Λίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόδουλη αποσπάται από την κοινότητα Μαυροπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάβροχον αποσπάται από την κοινότητα Μαυροπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Μαυροπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόβαλτος αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού Ξηροβάλτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού Ξηροβάλτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντικάτες αποσπάται από την κοινότητα Ποντικατών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρατίνιστα αποσπάται από την κοινότητα Στρατινίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από την κοινότητα Τεριαχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεριάχιο αποσπάται από την κοινότητα Τεριαχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από την κοινότητα Φαραγγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από την κοινότητα Κερασόβου Πωγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 215Α - 09/11/2004

To Τοπικό Διαμέρισμα Καστανής του δήμου μετονομάζεται σε Καστάνιανης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαυρόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ποντικάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ζάβροχον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ξηρόβαλτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Κτίσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Αργυροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Χρυσόδουλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Βήσσανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Καστανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Τεριάχιο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Στρατίνιστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Δελβινάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv