ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αρτσίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρτσίστα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Μπηλαιωτίσσης προσαρτάται στην κοινότητα Αρτσίστης

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς προσαρτάται στην κοινότητα Αρτσίστης

Ο οικισμός Βετσικόν προσαρτάται στην κοινότητα Αρτσίστης

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Μπηλαιωτίσσης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 93Α - 17/06/1922

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Μηνά

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Αρτσίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρίστη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρίστης

Κ. Αρίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρτσίστης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βετσικόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Βίκος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρίστη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Βίκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv