ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαυροπούλου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαυρόπουλον

Ο οικισμός Χρυσόδουλη προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροπούλου

Ο οικισμός Ζάβροχον προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροπούλου

ΦΕΚ 339Α - 03/11/1925

Ο οικισμός Χρυσόδουλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αργυροχωρίου

ΦΕΚ 52Α - 25/02/1933

Ο οικισμός Χρυσόδουλη αποσπάται από την κοινότητα Αργυροχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσόδουλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Ο οικισμός Ζάβροχον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Ο οικισμός Μαυρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv