ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πογδόριανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πογδόριανη

Ο οικισμός Ιερά Μονή Σωσίνου προσαρτάται στην κοινότητα Πογδόριανης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Πογδόριανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Παρακάλαμος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παρακαλάμου

Κ. Παρακαλάμου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πογδόριανης

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Σωσίνου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Ο οικισμός Ρεπετίστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρεπετίστης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Παρακάλαμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρακαλάμου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σταυροδρόμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρακαλάμου

Αναγνώριση του οικισμού Μπολαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρακαλάμου

Αναγνώριση του οικισμού Μοσχομάντσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρακαλάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρακάλαμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Άνω Καλαμά

Ο οικισμός Άνω Παρακάλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Ο οικισμός Μοσχομάντσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Ο οικισμός Μπολαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv