ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δημοκορίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δημοκόρι

Ο οικισμός Καλουδέ προσαρτάται στην κοινότητα Δημοκορίου

ΦΕΚ 140Α - 23/06/1924

Ο οικισμός Καλουδέ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλουδέ

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Λάβδανη αποσπάται από την κοινότητα Λάβδανης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Λάβδανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάβδανης

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Λάβδανης στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δημοκόρι της κοινότητας διορθώνεται σε Διμοκόριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Διμοκορίου

Κ. Διμοκορίου (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δημοκορίου

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Ψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Ψηλοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διμοκόριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λάβδανης

Ο οικισμός Ψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λάβδανης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv