ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λάβδανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάβδανη

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Λάβδανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δημοκορίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάβδανη από την κοινότητα Δημοκορίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Λάβδανης στην κοινότητα Δημοκορίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λάβδανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λάβδανης

Αναγνώριση του οικισμού Βρίστοβον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λάβδανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διμοκόριον αποσπάται από την κοινότητα Διμοκορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Διμοκορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Λάβδανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Λάβδανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Διμοκόριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Βρίστοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv