ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γρεβενιτίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γρεβενίτιον

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Βουτσάς) προσαρτάται στην κοινότητα Γρεβενιτίου

19/03/1961

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Βουτσάς) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τσίπιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Γρεβενιτίου

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Τσίπιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άμπελος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Γρεβενίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv