ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δρεστενίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δρεστενίκον

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Δρεστενίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίστενον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριστένου

Κ. Τριστένου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρεστενίκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv