ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πέτρας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πέτρα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σίτσαινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτρας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Σίτσαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv