ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λιάπης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιάπη

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Δεμάτι αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός Δεμάτι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεματίου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Δεματίου στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Λιάπη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιτέας

Κ. Ιτέας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιάπης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λιάπη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιτέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιάπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv