ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζελίστης Δωδώνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζελίστα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ζελίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φωτεινόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φωτεινού

Κ. Φωτεινού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελίστης Δωδώνης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κουρνόρραχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Φωτεινού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Κουρνόρραχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv