ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καβαλλαρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καβαλλάρι

Ο οικισμός Μογγλιούς προσαρτάται στην κοινότητα Καβαλλαρίου

ΦΕΚ 32Α - 01/03/1927

Ο οικισμός Μογγλιούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιγγιάδων

ΦΕΚ 194Α - 16/05/1939

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από την κοινότητα Λιγγιάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 64Α - 09/04/1954

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καβαλλάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv