ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δεματίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δεμάτι

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Δεμάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιάπης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δεμάτι από την κοινότητα Λιάπης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Δεματίου στην κοινότητα Λιάπης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βουτανσαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεματίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεματίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Βαρβάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεματίου

Αναγνώριση του οικισμού Μηλιωτάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεματίου

ΦΕΚ 56Α - 28/03/1985

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δεμάτιον στον οικισμό Βουτανσαίοι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλιωτάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Βουτανσαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv