ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αναστασόβης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αναστάσοβα από το δήμο Αροανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αναστασόβης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 163Α - 22/06/1953

Ο οικισμός Αναστάσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάστασις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αναστάσεως

Κ. Αναστάσεως (Αχαΐας)

ΦΕΚ 163Α - 22/06/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αναστασόβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανάστασις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv