ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σταυρακίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σταυράκι

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής (Δουρούτης) προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρακίου

Ο οικισμός Νεοχωρόπουλον προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρακίου

ΦΕΚ 261Α - 06/12/1919

Ο οικισμός Τσιφλικόπουλον αποσπάται από το δήμο Ιωαννιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής (Δουρούτης) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 142Α - 05/05/1930

Ο οικισμός Νεοχωρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωροπούλου

16/10/1940

Ο οικισμός Τσιφλικόπουλον της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πλαγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρακίου

Αναγνώριση του οικισμού Βελισσάριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρακίου

Αναγνώριση του οικισμού Τσιφλικόπουλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρακίου

14/03/1971

Ο οικισμός Πλαγιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τσιφλικόπουλον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Πεντέλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Πεντέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Τσιφλικόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Βελισσάριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv