ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σχωρετσάνων (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σχωρέτσανα από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Σχωρέτσανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καταρράκτης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καταρράκτου

Κ. Καταρράκτου (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σχωρετσάνων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σγάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταρράκτου

Αναγνώριση του οικισμού Σκλούψα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταρράκτου

Αναγνώριση του οικισμού Μουτσιάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταρράκτου

Αναγνώριση του οικισμού Αλώνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταρράκτου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Μουτσιάρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυοπηγή

Ο οικισμός Σκλούψα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλέα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βλάγκαδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταρράκτου

05/04/1981

Ο οικισμός Αλώνιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βλάγκαδα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλάγκαδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Σγάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv