ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Συρράκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Συρράκον

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κειπίνης προσαρτάται στην κοινότητα Συρράκου

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κειπίνης της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συρράκον της κοινότητας διορθώνεται σε Σιράκον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σιράκου

Κ. Σιράκου (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συρράκου

ΦΕΚ 106Α - 13/05/2002

Το όνομα του οικισμού Σιράκον της κοινότητας διορθώνεται σε Συρράκον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Συρράκου

Κ. Συρράκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 106Α - 13/05/2002

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σιράκου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Συρράκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv