ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λοζετσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λοζέτσι

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Τσούκα) προσαρτάται στην κοινότητα Λοζετσίου

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Λεσιανά αποσπάται από την κοινότητα Σερβιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σερβιανά αποσπάται από την κοινότητα Σερβιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Ο οικισμός Σερβιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σερβιανών

Ο οικισμός Λεσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σερβιανών

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Σερβιανών στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λοζέτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελληνικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελληνικού

Κ. Ελληνικού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λοζετσίου

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Τσούκα) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατσανοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv