ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κοτορτσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοτόρτσι

Ο οικισμός Λάζαινα προσαρτάται στην κοινότητα Κοτορτσίου

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Ο οικισμός Κοτόρτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετορράχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αετορράχης

Κ. Αετορράχης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοτορτσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάζαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατσανοχωρίων

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατσανοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv