ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μελιγγούς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μελιγγούς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μελιγγούς της κοινότητας διορθώνεται σε Μελιγγοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μελιγγών

Κ. Μελιγγών (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μελιγγούς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιγγών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μελιγγοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv