ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κρυφοβού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρυφοβόν

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κερασέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυφοβού

ΦΕΚ 259Α - 24/11/1966

Ο οικισμός Κερασέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Κρυφοβόν

ΦΕΚ 149Α - 09/09/1992

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κρυφοβόν στον οικισμό Κάτω Κρυφοβόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Κρυφοβόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Κρυφοβόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv