ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λίππας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λίππα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λίππα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λίππας

Αναγνώριση του οικισμού Βάρδας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λίππας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ανάληψη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λίππας

ΦΕΚ 109Α - 23/08/1990

Ο οικισμός Βάρδας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελάφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Λίππα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Κάτω Λίππα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv