ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λιβικίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιβίκιστα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Λιβίκιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζωτικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζωτικού

Κ. Ζωτικού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιβικίστης

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ζωτικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζωτικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζωτικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Κάτω Ζωτικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv