ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δραγοβετσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δραγοβέτσι

Ο οικισμός Άρδοσις προσαρτάται στην κοινότητα Δραγοβετσίου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Δραγοβέτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Έλαφος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελάφου

Κ. Ελάφου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγοβετσίου

ΦΕΚ 202Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Άρδοσις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρδόσεως

ΦΕΚ 109Α - 23/08/1990

Ο οικισμός Βάρδας αποσπάται από την κοινότητα Λίππας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάρδας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv