ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σκλίβανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκλίβανη

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκλίβανης

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκλίβανης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Χριστόφορος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκλίβανης

Αναγνώριση του οικισμού Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκλίβανης

Αναγνώριση του οικισμού Κουλουραίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκλίβανης

Αναγνώριση του οικισμού Σταυρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκλίβανης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκλίβανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουλουραίϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Σκλίβανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv